:: OTRZYMANE CERTYFIKATY

 

MK KRAWIEC Sp. z o.o. jest jednostką uprawnioną przez Urząd Dozoru Technicznego do wytwarzania, montażu i modernizacji oraz napraw rurociagów