:: NASZA OFERTA

  

MK KRAWIEC Sp. z o.o. oferuje usługi w zakresie:

 

 

BUDOWA SIECI I PRZYŁĄCZY
Głównym przedmiotem działalności Spółki jest budowa:
- sieci i przyłączy gazowych
- sieci i przyłączy wodociągowych
- sieci i przyłączy kanalizacyjnych

PRACE ZIEMNE
Wykonujemy również kompleksowe prace ziemne:
- wykopy
- plantowanie terenu
- niwelacja terenu
- skarpowanie
- drenaż


ZGRZEWANIE RUR PE
Oferujemy usługi zgrzewania rur PE o średnicy do 315 mm. Nasi pracownicy posiadają odpowiednie przeszkolenie, natomiast zgrzewarki posiadają wszystkie niezbędne atesty. Do każdego wykonanego zgrzewu wystawiany jest protokół wykonawczy i 24-o miesięczna gwarancja

  PRZECISKI POD DROGAMI
Oferujemy także wykonanie przecisków poziomych, które umożliwiają bezkolizyjne układanie rurociągów pod przeszkodami terenowymi takimi jak drogi, utwardzone place itp.

   OCZYSZCZALNIE PRZYDOMOWE
Zajmujemy się montażem przydomowych oczyszczalni ścieków